Tôi có cần CPU kép không?

Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy trạm hoặc máy chủ HPC cho tải xử lý của mình để giảm thời gian hoàn thành? Bạn tự hỏi liệu có nên sử dụng cấu hình CPU kép (dual-CPU) để có hiệu suất cao hơn không? Bài này sẽ làm rõ các vấn đề trong việc cân…

NVIDIA CUDA trong AI Deep Learning

Tính toán song song: Tại sao GPU được sử dụng trong Deep Learning Các tải xử lý deep learning và AI như xây dựng, đào tạo và suy luận đều yêu cầu một lượng lớn tài nguyên máy tính. Phần lớn chúng là các hệ thống được thực thi song song vì mạng nơ-ron học…

Xử lý dữ liệu với Pandas trong Python

Pandas Pandas là thư viện phần mềm phổ biến nhất để thao tác và phân tích dữ liệu cho ngôn ngữ lập trình Python. Pandas là gì? Là một thư viện phần mềm mã nguồn mở được xây dựng dựa trên Python dành riêng cho thao tác và phân tích dữ liệu, Pandas cung cấp cấu…

Apache MXNet là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Apache MXNet là một framework học sâu (DL) linh hoạt và có thể mở rộng, hỗ trợ nhiều mô hình học sâu, ngôn ngữ lập trình và có giao diện phát triển được đánh giá cao về tính dễ sử dụng. Apache MXNet là gì? MXNet là một framework học sâu mã nguồn mở cho phép…

Sentiment Analysis là gì?

Phân tích cảm nghĩ Phân tích cảm nghĩ (Sentiment Analysis) là hoạt động diễn dịch và phân loại tự động các cảm xúc (tích cực, tiêu cực hoặc trung tính) từ dữ liệu văn bản như các bài đánh giá bằng chữ, các bài đăng trên mạng xã hội. Sentiment Analysis – Phân tích cảm…