Các nguyên tắc cơ bản để phòng tránh mất mát dữ liệu doanh nghiệp từ tấn công ransomware

Để phòng tránh mất mát dữ liệu doanh nghiệp từ tấn công ransomware, có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ và các biện pháp bảo mật cần triển khai. Dưới đây là một số nguyên tắc và biện pháp bạn có thể thực hiện: Sao lưu dữ liệu định kỳ và đa…

Hệ thống lưu trữ dự phòng – Backup Storage

Backup Storage là gì? Backup storage là lưu trữ dự phòng, bên ngoài thiết bị dành cho các file và dữ liệu ứng dụng. Dựa trên cả phần cứng và phần mềm, cho phép bảo trì, quản lý và truy xuất các dữ liệu sao lưu quan trọng một cách an toàn. Các loại backup…

QNAP thay đổi chính sách của Boxafe từ phiên bản 2.0

Nâng cấp lên Boxafe 2.0 (dự kiến ​​phát hành vào tháng 7 năm 2022), để tận hưởng các tính năng sao lưu/khôi phục SaaS cấp doanh nghiệp Đài Bắc, Đài Loan, ngày 15 tháng 6 năm 2022 – QNAP® Systems, Inc. đã công bố các thay đổi đối với Boxafe, giải pháp sao lưu cho Google™…

Các phiên bản và loại license của VMware vSphere: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Hiện nay với nhu cầu cao của người dùng ở tính linh hoạt, triển khai nhanh của các hệ thống máy chủ, những máy chủ vật lý dường như không còn được ưu chuộng sử dụng với số lượng nhiều như trước nữa. Thay vào đó, công nghệ ảo hóa (virtualization) đang ngày càng lấn…