Cloud-managed Networking là gì?

Cloud-managed hay cloud-based networking cung cấp khả năng quản trị bao quát, kiểm soát ở mọi quy mô, một điều cần thiết để vận hành các hệ thống mạng phân tán trên đám mây và tại chỗ, hạ tầng tại địa điểm (location infrastructure), cũng như các dịch vụ dành riêng cho người dùng. Các…

Mạng ảo hóa hoạt động như thế nào?

Ảo hóa mạng (Network Virtualization) sử dụng tính trừu tượng để cô lập các ứng dụng và tài nguyên khỏi các thiết bị phần cứng mạng, cũng như hạ tầng vật lý bên dưới. Các lợi ích bao gồm cấp phát tài nguyên nhanh hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn. Khái niệm tổng thể của…

Quản lý chính sách nhất quán cho mạng doanh nghiệp với công nghệ Aruba Dynamic Segmentation

Aruba Dynamic Segmentation là công nghệ thực thi chính sách trên mạng có dây/không dây một cách đơn giản và bảo mật, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động mạng, IoT, thiết bị khách cũng như tối ưu hóa trải nghiệm kết nối. Số lượng thiết bị IoT ngày càng tăng cao do…

Tổng quan về giải pháp mạng hiệu suất cao Mellanox

Các giải pháp mạng của Mellanox dựa trên InfiniBand, Ethernet hoặc RoCE (RDMA over Converged Ethernet) cung cấp sức mạnh và hiệu suất tốt nhất cho năng lực xử lý I/O mạng và lưu trữ. Các trung tâm dữ liệu thế hệ mới có thể sử dụng các chuẩn mạng 25/40/50/100G InfiniBand hoặc Ethernet, hay giao…

QNAP giới thiệu Series QSW-M12XX 10GbE L2 Web Managed Switch: Tối ưu hiệu suất và thân thiện người dùng cho SMBs

Hãng cung cấp giải pháp lưu trữ QNAP mới đây vừa ra mắt loạt sản phẩm Bộ chuyển mạch QSW-M12XX 10GbE L2 quản trị qua web, bao gồm các mẫu QSW-M1208-8C, QSW-M1204-4C và QSW-M804-4C. Với các chức năng quản lý mạng Layer-2 thực dụng, các doanh nghiệp nhỏ có thể trang bị giải pháp quản lý mạng cấp…