Top 10 xu hướng IT doanh nghiệp nổi bật

Các xu hướng IT doanh nghiệp nổi bật, được chia sẻ từ hơn 100 chuyên gia CNTT, sẽ định hình cho bối cảnh mới của hạ tầng IT doanh nghiệp. Trong thời đại mà mọi thứ được tăng tốc, IT doanh nghiệp đang giúp các công ty, tổ chức mọi quy mô khai phá các…

4 Tầng của Chuyển đổi số

Tóm tắt. Các công ty thường cho rằng nếu họ nắm bắt công nghệ số theo bất kỳ cách nào, thì có nghĩa là họ đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình theo hướng số hóa. Do đó, họ thường chỉ thực hiện các thay đổi đột xuất và đầu tư vào lĩnh vực…

Sự khác biệt giữa số hóa, vận dụng số và chuyển đổi số 

Tìm hiểu sự khác biệt giữa số hóa (digitization), vận dụng số (digitalization) và chuyển đổi số (digital transformation) và những khái niệm này sẽ tác động đến doanh nghiệp của bạn như thế nào. Kỹ thuật số đang thống trị thế kỷ của chúng ta. Các công ty, tổ chức hầu như sẽ không thể…

Dễ dàng giúp bạn chuyển dịch lên đám mây

Tận dụng tốt nhất việc chuyển dịch lên đám mây nghĩa là bạn chọn được kích thước phù hợp, bỏ bớt những gì không cần thiết, mua sắm thông minh và liên tục cải tiến môi trường mới của bạn. Giống như việc chuyển nhà, việc kết hợp những điều này có thể tạo ra…