Multi-Cloud vs. Hybrid Cloud: So sánh 10 điểm tương đồng và khác biệt

Cả hai mô hình đám mây Multi-cloud (đa đám mây) và Hybrid Cloud (đám mây lai/đám mây kết hợp) đều là về việc tích hợp nhiều đám mây, nhưng chúng khác nhau theo nhiều cách.

Ngày nay, hệ sinh thái đám mây bao gồm cơ sở hạ tầng, quy tắc tuân thủ, bảo mật và hơn thế nữa. Hệ thống Multi-cloud bao gồm nhiều dịch vụ đám mây từ các nhà cung cấp khác nhau, có thể là dạng public hoặc private. Ngược lại, hệ thống Hybrid Cloud là một mô hình triển khai đám mây kết hợp các loại đám mây khác nhau, không giống như hệ thống Multi-cloud. Nhưng điều gì làm cho một hệ thống Multi-cloud khác biệt với một Hybrid Cloud? Bài viết này chia nhỏ và thảo luận sâu hơn về những điểm giống và khác nhau giữa Multi-cloud và Hybrid Cloud.

Hệ thống lưu trữ Multi-cloud và Hybrid Cloud là gì?

Multi-cloud và Hybrid Cloud là các mô hình triển khai đám mây tích hợp nhiều hơn một đám mây. Cơ sở hạ tầng Multi-cloud điển hình tích hợp các đám mây khác nhau cùng loại, trong khi Hybrid Cloud kết hợp hai hoặc nhiều đám mây thuộc các loại khác nhau.

Giải pháp ảo hóa hạ tầng lưu trữ

Theo Báo cáo hiện trạng lĩnh vực điện toán đám mây năm 2021 của Flexera, khoảng 92% tổ chức sử dụng chiến lược Multi-cloud, trong đó 82% doanh nghiệp có sẵn chiến lược đám mây kết hợp. Để hiểu sự khác biệt giữa lưu trữ Multi-cloud và Hybrid Cloud, hãy xem xét một phép so sánh tương tự đơn giản, trong đó một Hybrid Cloud kết hợp hai loại trái cây là chuối và nho. Trong khi đó, nhiều đám mây có thể chỉ đơn giản là kết hợp các loại chuối khác nhau. Do đó, cơ sở hạ tầng đám mây bên dưới các mô hình đám mây này khác nhau về cơ bản.

Hybrid Cloud so với Hoạt động Multi-cloud

Hãy chia nhỏ hơn nữa từng mô hình triển khai đám mây.

Hệ thống lưu trữ Multi-cloud

Trong hệ thống Multi-cloud, một doanh nghiệp hợp tác với một số nhà cung cấp cung cấp nhiều dịch vụ đám mây cùng loại. Doanh nghiệp được hưởng lợi từ mô hình này vì nó có những ưu điểm sau:

 • Cho phép công ty sử dụng các dịch vụ tốt nhất cho từng ứng dụng hoặc nhiệm vụ
 • Giảm rủi ro bị khóa cứng với một nhà cung cấp
 • Đảm bảo rằng các nhóm đám mây phụ thuộc vào giải pháp đám mây phù hợp
 • Cho phép lập kế hoạch kinh doanh tốt hơn bằng cách chọn các dịch vụ giá cả phải chăng nhất

Ngày nay, các thiết lập Multi-cloud có sự tham gia tích cực của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft (Azure), IBM và các nhà cung cấp khác. Ở đây, mỗi đám mây trong thiết lập quản lý một khối lượng công việc cụ thể. Điều này ngụ ý rằng các cơ sở hạ tầng liên quan thiếu sự tích hợp các workload dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng ta hãy xem xét một số ứng dụng và tình huống sử dụng phổ biến nhất mà một công ty có thể chọn mô hình triển khai Multi-cloud.

 • Nếu một doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp đám mây công cộng và một nhà cung cấp khác cung cấp các dịch vụ không được cung cấp bởi nhà cung cấp hiện tại, chẳng hạn như IaaS, PaaS hoặc SaaS .
 • Doanh nghiệp quyết định mở rộng cơ sở hạ tầng của mình để nâng cao năng suất, hiệu quả, bảo mật và kiểm soát chi tiêu.
 • Là một phần của chiến lược sao lưu, nhóm quản lý đám mây của một doanh nghiệp muốn thiết lập cơ sở hạ tầng đám mây công cộng .
 • Một công ty có cơ sở khách hàng toàn cầu và muốn đảm bảo rằng khách hàng của mình không gặp phải các vấn đề về độ trễ khi truy cập dịch vụ của công ty.
 • Trong một tổ chức, mỗi bộ phận có một nhu cầu cụ thể khi sử dụng dịch vụ đám mây. Như vậy, các bên liên quan trong kinh doanh có thể quyết định đầu tư vào các nền tảng riêng biệt đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng bộ phận.
 • Trong trường hợp tổ chức phải lưu trữ dữ liệu cụ thể ở các vị trí địa lý tương ứng, xem xét việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu.
 • Một doanh nghiệp có yêu cầu 24 × 7 về tính khả dụng dữ liệu cao.

Hệ thống lưu trữ đám mây kết hợp

Trong môi trường Hybrid Cloud, doanh nghiệp kết hợp đám mây công cộng với đám mây riêng hoặc trung tâm dữ liệu tại chỗ. Một ví dụ phổ biến về chiến lược đám mây kết hợp là chạy mã ứng dụng trên môi trường nội bộ và đám mây bùng nổ vào hệ thống đám mây công cộng trong thời gian lưu lượng truy cập cao để quản lý tốt hơn nhu cầu CNTT cao điểm.

Các hệ thống Hybrid Cloud đòi hỏi sự điều phối tinh vi giữa các nền tảng đám mây khác nhau. Điều này không được quan sát thấy trong môi trường đa đám mây. Mục tiêu là phát triển một không gian thống nhất, nơi các hệ thống riêng biệt tương tác, giao tiếp và quản lý cùng một hệ thống CNTT.

Hãy xem xét một số trường hợp và tình huống sử dụng phổ biến trong đó một tổ chức có thể lựa chọn mô hình đám mây kết hợp.

 • Một công ty không quan tâm đến việc chuyển toàn bộ dịch vụ và dữ liệu của mình lên đám mây.
 • Một công ty quyết định kiểm tra và xác thực nền tảng điện toán đám mây trước khi di chuyển tài nguyên và khối lượng công việc của nó.
 • Một doanh nghiệp không muốn rời khỏi thiết lập nội bộ hoặc trung tâm dữ liệu tại chỗ.
 • Một tổ chức cần có cơ sở hạ tầng nhận dạng tập trung trên các hệ thống khác nhau.
 • Một công ty có nhóm DevOps thích sự kết hợp của tài nguyên tự phục vụ (đám mây riêng) và nền tảng để chạy khối lượng công việc thử nghiệm (đám mây công cộng).
 • Một liên doanh kinh doanh không sẵn sàng làm việc với các nhà cung cấp, công cụ và tài nguyên khác nhau trong tương lai gần.
 • Một công ty muốn thu được lợi ích của điện toán đám mây nhưng có thể chịu một số vấn đề về downtime mà không sợ mất khách hàng.

Multi-cloud so với Hybrid Cloud: 10 so sánh chính về sự khác biệt và giống nhau

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, một công ty có thể không triển khai hai hoặc nhiều giải pháp đám mây thay vì chỉ một đám mây duy nhất.

Với quyết định áp dụng nhiều đám mây, một doanh nghiệp lại có hai lựa chọn. Họ có thể lựa chọn chiến lược triển khai Hybrid Cloud hoặc chiến lược Multi-cloud tùy theo nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp. Cả hai cách triển khai này đều có những điểm khác biệt đáng kể mà những người ra quyết định và các bên liên quan trong kinh doanh nên hiểu trước khi chuyển sang đám mây.

Những điểm tương đồng chính giữa Multi-cloud và Hybrid Cloud

Mặc dù có sự khác biệt đáng kể giữa việc triển khai Multi-cloud và Hybrid Cloud, nhưng chúng cũng thể hiện những điểm tương đồng tinh tế. Dưới đây là những điểm tương đồng chính giữa hai cách triển khai đám mây.

1. Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm

Multi-cloud và Hybrid Cloud đều chạy trên cơ sở hạ tầng kết hợp nhiều loại đám mây khác nhau, tức là đám mây tại chỗ, riêng tư hoặc công cộng. Do đó, trong cả hai trường hợp, việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm phải tuân theo các yêu cầu kinh doanh và thiết kế cơ sở hạ tầng. Điều này ngụ ý rằng, trong cả kịch bản Multi-cloud và kết hợp, dữ liệu quan trọng có thể nằm trong cài đặt tại chỗ, trên đám mây (riêng tư hoặc công khai) hoặc máy chủ nội bộ.

2. An ninh cơ sở hạ tầng

Bảo mật trong cả môi trường Multi-cloud và Hybrid Cloud phụ thuộc nhiều vào kiến ​​trúc cơ bản của hệ thống. Khi nhiều đám mây công cộng tham gia vào cả hai trường hợp, thì các giao thức bảo mật của tất cả các nhà cung cấp cần được xem xét để đảm bảo an ninh cơ sở hạ tầng tích cực.

Vì các nhà cung cấp đám mây trong cả hai trường hợp đều chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa và cuộc tấn công từ bên ngoài, bạn cần hợp tác với các nhà cung cấp đáng tin cậy. Ngoài ra, giả sử bạn có quyền kiểm soát tốt hơn các thông số bảo mật khác nhau như cấu hình hệ thống, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập tùy chỉnh, bảo mật điểm cuối và các thông số khác. Trong trường hợp đó, nó có thể thêm vào kho vũ khí chiến đấu của bạn bất kể kiến ​​trúc đã triển khai, tức là Multi-cloud hay kết hợp.

3. Quản lý dữ liệu theo quy định cụ thể

Trong các tình huống mà cả thiết lập Multi-cloud và đám mây hỗn hợp không bao gồm đám mây riêng, một công ty phải xem xét rằng các kho lưu trữ đám mây công cộng tuân thủ các quy định và giao thức tiêu chuẩn như PCI, HIPAA hoặc GDPR. Điều này là do một nhà cung cấp đám mây công cộng thường có nhiều tài nguyên an ninh mạng hơn một công ty độc lập có đám mây riêng.

Do đó, các công ty xử lý dữ liệu có tiêu chuẩn quy định cao nên chọn các nhà cung cấp đám mây công cộng đáng tin cậy cung cấp các kho lưu trữ nằm ở các khu vực địa lý phù hợp về mặt pháp lý. Điều này cho phép cả môi trường Multi-cloud và đám mây hỗn hợp lưu trữ dữ liệu theo quy định cụ thể trong một môi trường được kiểm soát, bảo mật và cô lập hơn.

4. Nhấn mạnh vào việc tuân thủ quy định

Khi dữ liệu cụ thể về quy định trở thành một phần không thể thiếu của thế giới điện toán đám mây, cả thiết lập đám mây Multi-cloud và Hybrid Cloud đều đang cộng tác với các nhà cung cấp đám mây tuân thủ luật, quy định, hướng dẫn và thông số kỹ thuật cần thiết cho quy trình kinh doanh của họ. Thực tiễn này được tuân theo bởi các công ty triển khai cả đám mây Multi-cloud và Hybrid Cloud để đảm bảo rằng họ an toàn trước bất kỳ hình phạt pháp lý nào phát sinh do vi phạm tuân thủ quy định.

5. Di chuyển đám mây phức tạp

Di chuyển dữ liệu (hoặc ứng dụng) lên đám mây là một nhiệm vụ phức tạp vì nó yêu cầu sử dụng hết tài nguyên. Trong thiết lập Multi-cloud, dữ liệu phải được di chuyển sang nhiều đám mây. Nhiệm vụ di chuyển này có thể tốn nhiều thời gian và thách thức đối với một nhóm mới làm quen. Tương tự, trong thiết lập đám mây kết hợp, việc di chuyển dữ liệu sang các đám mây công cộng của các nhà cung cấp khác nhau đòi hỏi nhiều thời gian, tài nguyên và đội ngũ khéo léo hơn. Do đó, trong cả thiết lập Multi-cloud và đám mây hỗn hợp, việc di chuyển trên đám mây khá phức tạp.

Sự khác biệt chính giữa Multi-cloud và Hybrid Cloud

Sự khác biệt chính giữa triển khai đám mây đa và kết hợp được nêu trong bảng dưới đây.

Sự khác biệt chính giữa Multi-cloud và Hybrid Cloud

Multi-cloud so với Hybrid Cloud so với Distributed Cloud

Điểm so sánh Multi-cloud Hybrid Cloud
I. Kiến trúc Kiến trúc đa đám mây là sự kết hợp của hai hoặc nhiều đám mây cùng loại. Không có giao tiếp liên đám mây giữa các đám mây. Ngoài ra, Multi-cloud thiếu một hệ thống quản lý danh tính duy nhất (IdM), ghi nhật ký hợp nhất, giám sát đám mây và ngăn xếp cảnh báo (LMA) hoặc một mạng tích hợp.Trong môi trường Multi-cloud, tất cả các loại dữ liệu có thể được lưu trữ trên nhiều đám mây công cộng. Kiến trúc đám mây kết hợp luôn là sự kết hợp của ít nhất một đám mây riêng hoặc trung tâm dữ liệu tại chỗ và một đám mây công cộng. Các thành phần cơ sở hạ tầng liên quan chia sẻ một hệ thống quản lý danh tính duy nhất, ghi nhật ký hợp nhất, giám sát đám mây và ngăn xếp cảnh báo, ngoài việc tích hợp giữa các mạng nội bộ.Các Hybrid Cloud hỗ trợ mức độ liên kết cao. Điều này cho phép môi trường công cộng hoạt động như một phần mở rộng của hệ thống đám mây riêng.

Ngoài ra, trong môi trường Hybrid Cloud, các trung tâm dữ liệu tại chỗ hoặc các đám mây riêng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu quan trọng. Ở đây, các đám mây công cộng không lưu giữ bất kỳ bản ghi dữ liệu có giá trị nào.

II. Tải công việc liên đám mây Các đám mây khác nhau trong một thiết lập Multi-cloud quản lý các tác vụ riêng biệt. Như vậy, dữ liệu và các quy trình liên quan hoạt động độc lập với nhau. Các thành phần khác nhau trong cài đặt đám mây kết hợp hoạt động đồng bộ để chạy một giải pháp CNTT duy nhất. Kết quả là, dữ liệu và quy trình giao nhau với nhau.
III. Khóa nhà cung cấp (Vendor lock in) Multi-cloud tạo điều kiện cho các tổ chức tồn tại độc lập với nhà cung cấp vì họ không phải duy trì trạng thái bị khóa với một nhà cung cấp đám mây duy nhất. Nhiều đám mây công cộng quản lý khối lượng công việc riêng biệt cho phép thay đổi nhà cung cấp một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thay đổi nhà cung cấp đám mây dựa trên các cơ hội công nghệ sắp tới, chi phí dịch vụ, yêu cầu kỹ thuật hoặc vị trí địa lý.Multi-cloud tránh sự khóa chặt của nhà cung cấp, cho phép doanh nghiệp phản ứng, điều chỉnh và thích ứng với những thay đổi năng động của thị trường một cách nhanh nhẹn.
Trong cài đặt kết hợp, các tổ chức tùy chỉnh các môi trường cơ bản hoạt động đồng bộ để phù hợp với trường hợp sử dụng đang được xem xét. Do đó, có một yêu cầu về tích hợp cấp cao giữa hệ thống tại chỗ và đám mây công cộng. Việc sắp xếp như vậy khiến việc chuyển đến một nhà cung cấp mới càng trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng có thể gây ra thời gian chết đáng kể nếu diễn ra quá trình chuyển đổi nhà cung cấp.
IV. Tính sẵn sàng Tính sẵn sàng cao là một trong những yếu tố thúc đẩy của môi trường Multi-cloud. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp một hệ thống sao lưu đám mây đáng tin cậy với một cơ sở dự phòng bổ sung. Điều này ngụ ý rằng nếu một trong các nhà cung cấp gặp sự cố tạm thời, toàn bộ khối lượng công việc có thể được chuyển sang đám mây của nhà cung cấp khác. Do đó, người dùng cuối không gặp bất kỳ vấn đề nào về thời gian chết.
Ngoài ra, cài đặt Multi-cloud cho phép các công ty thiết lập các đám mây công cộng riêng lẻ gần vị trí của người dùng. Điều này giải quyết vấn đề độ trễ đáng kể cho người dùng.
Trong hệ thống đám mây kết hợp, việc duy trì tính khả dụng 24 × 7 hoàn toàn phụ thuộc vào các nhóm nội bộ vì hầu hết khối lượng công việc hoạt động tại chỗ hoặc trên đám mây riêng.Hãy xem xét một tình huống trong đó một ứng dụng gặp phải tình trạng lưu lượng truy cập tăng đột biến và xảy ra sự cố đám mây công cộng. Trong những trường hợp như vậy, việc bùng nổ đám mây là không khả thi do các vấn đề về đám mây công cộng. Trong những trường hợp như vậy, hệ thống hybrid có thể gặp vấn đề vì thời gian chết là không thể tránh khỏi ở đây.

Do đó, thiết lập Hybrid Cloud không thể cung cấp bất kỳ giải pháp nào khác ngoài việc phát triển thành hệ thống Multi-cloud.

V. Chi phí Trong thiết lập Multi-cloud, một công ty không phải trả tiền cho các trung tâm dữ liệu hoặc hệ thống nội bộ. Tuy nhiên, các nhóm liên quan phải biết rõ về chi phí điện toán đám mây để tránh chi tiêu không cần thiết. Hệ thống kết hợp với đám mây riêng không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào về chi tiêu quá mức vì hệ thống chỉ có một đám mây công cộng duy nhất. Tuy nhiên, một công ty có kế hoạch thiết lập một hệ thống đám mây riêng cũng phải thuê nhân viên có trình độ để quản lý liền mạch môi trường lai.

Công ty cũng chịu trách nhiệm về thiết bị và chi phí bảo trì, ngoài chi phí nhân viên và đám mây công cộng.

Trong một Hybrid Cloud, người ta có thể khám phá kiến ​​trúc dựa trên đám mây mà không phải từ bỏ các ứng dụng hiện có. Điều này ngụ ý rằng bạn có thể thử nghiệm các ứng dụng mới trong cài đặt đám mây trong khi vẫn duy trì các ứng dụng cũ tại chỗ. Các Hybrid Cloud mở rộng theo yêu cầu khi họ cố gắng hiện đại hóa trải nghiệm người dùng bằng cách sử dụng công nghệ đám mây mới nhất như AI và ML.

Mặt khác, Multi-cloud cho phép bạn truy cập nhiều đám mây và trung tâm dữ liệu để hoàn thành các tác vụ khác nhau. Nó cho phép bạn phổ biến các ứng dụng của mình sang một số môi trường đám mây trong khi tránh bị nhà cung cấp khóa. Do đó, cài đặt Multi-cloud có thể được coi là một tập hợp con của Hybrid Cloud, trong đó một Hybrid Cloud có thể được sử dụng như một trong những môi trường nhiều đám mây của nó.

Với Multi-cloud, bạn có được tính khả dụng và có thể xử lý nhiều khối lượng công việc hơn so với một Hybrid Cloud. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng hiển thị và quản trị tốt hơn so với Hybrid Cloud, đặc biệt là khi quản lý các trường hợp CNTT bóng, trong đó một nhóm nhân viên cụ thể làm việc trong một đám mây khác với đám mây của doanh nghiệp.

Cuối cùng, đám mây phân tán được biết là cách thức phân phối các dịch vụ đám mây công cộng đến các vị trí thực tế khác nhau trong khi sử dụng một ngăn điều khiển duy nhất để quản lý tốt hơn các hoạt động và quản trị của các dịch vụ đó (ví dụ: GDPR). Do đó, bạn có thể tiếp tục sử dụng môi trường Multi-cloud và truy cập tài nguyên bất kể vị trí của chúng.

Đám mây phân tán mang lại cho bạn tính nhất quán hơn đám mây đa và đám mây hỗn hợp vì nó có thể giám sát hiệu quả các môi trường đám mây khác nhau từ một vị trí cốt lõi và thực hiện cập nhật an toàn trong các đám mây đó một cách dễ dàng.

Tóm tắt

Thiết lập Multi-cloud và Hybrid Cloud là các mô hình triển khai đám mây riêng biệt phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể. Cả hai mô hình đều cho phép dễ dàng truy cập vào các nền tảng điện toán đám mây và cung cấp các dịch vụ kinh doanh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong khi chọn mô hình triển khai đám mây cho khối lượng công việc hoặc di chuyển dữ liệu sang đám mây mới, hãy đảm bảo rằng bạn cân nhắc ưu và nhược điểm của các chiến lược đám mây khác nhau.

Do đó, các bên liên quan và những người ra quyết định phải nhận thức được sự khác biệt giữa chiến lược Hybrid và Multi-cloud trước khi chọn một mô hình phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ.

____
Bài viết liên quan

Góp ý / Liên hệ tác giả