QNAP tại COMPUTEX 2024: Nhiều giải pháp đổi mới giúp thúc đẩy kinh doanh hiện đại

COMPUTEX 2024, Đài Bắc, tháng 6 năm 2024 – QNAP, một trong những hãng sáng tạo hàng đầu về giải pháp điện toán, mạng và lưu trữ, đã giới thiệu các giải pháp CNTT toàn diện, bao gồm quản lý file và giám sát bằng AI, giải pháp High-Availability, lưu trữ đám mây myQNAPcloud One,…

NVIDIA bắt đầu chứng nhận cho các loại hệ thống mới sẵn sàng cho Generative AI

Với các chứng nhận “Spectrum-X Ready” và “NVIDIA IGX” mới, các đối tác sản xuất hàng đầu của NVIDIA sẽ cung cấp các hệ thống hiệu suất cao giúp khách hàng dễ dàng triển khai AI. Được thúc đẩy bởi Generative AI, các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tạo ra “các nhà máy AI”…

Các nguyên tắc cơ bản để phòng tránh mất mát dữ liệu doanh nghiệp từ tấn công ransomware

Để phòng tránh mất mát dữ liệu doanh nghiệp từ tấn công ransomware, có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ và các biện pháp bảo mật cần triển khai. Dưới đây là một số nguyên tắc và biện pháp bạn có thể thực hiện: Sao lưu dữ liệu định kỳ và đa…