NVIDIA DGX B200: Nền tảng AI thống nhất cho Training, Fine-tuning và Inference AI

Trí tuệ nhân tạo đang biến đổi gần như mọi doanh nghiệp bằng cách tự động hóa nhiệm vụ, nâng cao dịch vụ khách hàng, tạo ra những thông tin chi tiết và khuyến khích sáng tạo. Đây không còn là một khái niệm tương lai mà là một hiện thực đang thay đổi cách…

NVIDIA GB200 NVL72: Tối đa hóa đào tạo và suy luận LLM với hàng nghìn tỷ tham số

Vì sao các mô hình nghìn tỷ tham số lại thu hút sự chú ý? Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) với hàng nghìn tỷ tham số đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Điều này bắt nguồn từ tiềm năng vượt trội của chúng trong các lĩnh vực: Xử lý ngôn…

Siêu máy tính NVIDIA DGX SuperPOD với chip Blackwell: Mở ra kỷ nguyên AI quy mô siêu lớn

Tại GTC 24 vừa được khai mạc ở San Jose, NVIDIA đã công bố siêu máy tính AI thế hệ tiếp theo của mình. NVIDIA DGX SuperPOD, hệ thống được trang bị dòng siêu chip NVIDIA GB200 Grace Blackwell, được thiết kế để xử lý các mô hình hàng tỷ tham số với thời gian…