Phát triển và triển khai liền mạch các mô hình Generative AI có thể mở rộng với NVIDIA AI Workbench

Phát triển các mô hình và ứng dụng Generative AI (GenAI) tùy biến là một hành trình, không phải là đích đến. Nó bắt đầu bằng việc chọn một mô hình được đào tạo trước (pretrained), chẳng hạn như Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) cho những mục đích khám phá – sau đó, các developer thường…

Định nghĩa lại Máy trạm: NVIDIA và Intel mở khóa toàn bộ tiềm năng sáng tạo và năng suất cho các chuyên gia

Các ứng dụng được tăng cường bởi AI (AI-augmented), render siêu chân thực, mô phỏng và các công nghệ khác đang giúp các chuyên gia đạt được những kết quả có tầm quan trọng cho kinh doanh từ các quy trình làm việc đa ứng dụng nhanh hơn bao giờ hết. Việc chạy các quy trình…

Workstation vs Server: Khi nào cần nâng cấp?

Máy trạm là gì? Mẫu máy trạm ASUS Workstation E900 G4 đang được Thế Giới Máy Chủ cung cấp Máy trạm từng được định nghĩa là các căn phòng hoặc trạm làm việc nơi mọi người vận hành các máy tính to lớn trước đây. Ngày nay, máy trạm chỉ dùng để chỉ các máy tính…

Supermicro ra mắt máy trạm với CPU AMD Ryzen Threadripper PRO đầu tiên hỗ trợ 4x GPU

SAN JOSE, California, ngày 12 tháng 01 năm 2021 – SuperMicro Computer, một trong những hãng phần cứng máy chủ hàng đầu, đi đầu về điện toán doanh nghiệp, lưu trữ, giải pháp mạng và công nghệ điện toán xanh, đã mở rộng dòng máy trạm đã được chứng minh trong ngành của mình với một máy chủ…