Những tính năng nổi bật mới của Nakivo Backup & Replication version v10.5

NAKIVO vừa phát hành Nakivo Backup & Replication phiên bản v10.5, nhờ vào những đóng góp của cộng đồng và những nỗ lực không ngừng của nhóm phát triển. NAKIVO Backup & Replication v10.5 hiện đã sẵn sàng và có thể tải xuống để trải nghiệm, cùng với đó là những tính năng mới, nổi bật…

NAKIVO Backup & Replication v10: Tối ưu hóa cho VMware vSphere 7 và Linux Workstation

NAKIVO vừa phát hành Nakivo Backup & Replication phiên bản v10, nhờ vào những đóng góp của cộng đồng và những nỗ lực không ngừng của nhóm phát triển, NAKIVO Backup & Replication v10 hiện đã sẵn sàng và có thể tải xuống để trải nghiệm. Phiên bản mới nhất đáp ứng nhu cầu của…