Giải mã hiệu suất AI trên PC và Workstation RTX AI

Kỷ nguyên của AI PC đã đến và nó được hỗ trợ bởi những công nghệ NVIDIA RTX và GeForce RTX. Cùng với đó là một cách mới để đánh giá hiệu suất cho các tác vụ được tăng tốc bởi AI và một ngôn ngữ mới có thể gây khó khăn để giải mã khi lựa chọn…

NVIDIA bắt đầu chứng nhận cho các loại hệ thống mới sẵn sàng cho Generative AI

Với các chứng nhận “Spectrum-X Ready” và “NVIDIA IGX” mới, các đối tác sản xuất hàng đầu của NVIDIA sẽ cung cấp các hệ thống hiệu suất cao giúp khách hàng dễ dàng triển khai AI. Được thúc đẩy bởi Generative AI, các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tạo ra “các nhà máy AI”…

Giải pháp cho AI tại biên

Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng dựa trên nền tảng đám mây, IoT và hàng tỷ cảm biến cũng như mạng 5G đang giúp AI quy mô lớn ở rìa mạng trở nên khả thi. Tuy nhiên, cần có một nền tảng tăng tốc, có thể mở rộng quy mô để đưa…

Tạo chatbot trên dữ liệu của riêng bạn với NVIDIA ChatRTX

ChatRTX là gì? ChatRTX là một ứng dụng demo cho phép bạn cá nhân hóa mô hình ngôn ngữ lớn GPT (LLM) được kết nối với nội dung của riêng bạn — tài liệu, ghi chú, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác. Tận dụng công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG), TensorRT-LLM và RTX, bạn có thể truy vấn…