RAPIDS

RAPIDS là gì?

RAPIDS: Là một bộ thư viện phần mềm trên Python giúp việc tương tác trong các quy trình phân tích dữ liệu lớn, big data, khai thác sức mạnh của GPU. Nó dựa trên kiến trúc CUDA của NVidia để tối ưu hóa các tập lệnh cấp thấp và cung cấp năng lực xử  lý song song của GPU và bộ nhớ bandwidth lớn qua giao diện lập trình Python thân thiện.

____
Bài viết liên quan