HPC

High Performance Computing là gì? Điện toán hiệu năng cao là gì? HPC là gì?

High Performance Computing (HPC) – Điện toán hiệu năng cao: Là việc sử dụng kiến trúc xử lý song song để chạy các chương trình ứng dụng nâng cao một cách hiệu quả, đáng tin cậy và nhanh chóng. Thuật ngữ này đặc biệt áp dụng cho các hệ thống hoạt động trên teraflop hoặc 1012 phép toán dấu phẩy động mỗi giây. Thuật ngữ HPC đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa cho siêu máy tính, mặc dù về mặt kỹ thuật, siêu máy tính là một hệ thống hoạt động ở mức hoặc gần tốc độ hoạt động cao nhất hiện nay cho máy tính. Một số siêu máy tính hoạt động ở tốc độ nhiều hơn petaflop hoặc 1015 điểm hoạt động mỗi giây.

Người dùng phổ biến nhất của các hệ thống HPC là các nhà nghiên cứu khoa học, kỹ sư và tổ chức học thuật. Một số cơ quan chính phủ, đặc biệt là quân đội, cũng dựa vào HPC cho các ứng dụng phức tạp. Các hệ thống hiệu suất cao thường sử dụng các component được sản xuất đặc thù, bên cạnh các component phổ thông khác . Khi nhu cầu về sức mạnh xử lý và tốc độ tăng lên, HPC có thể sẽ nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý giao dịch và datawarehouse. Một người yêu thích công nghệ nào đó cũng có thể sử dụng hệ thống HPC để đáp ứng các mong muốn đặc biệt với công nghệ tiên tiến nhất.