cuBLAS

CUDA Basic Linear Algebra Subroutines là gì? Phương trình đại số tuyến tính cơ bản trên CUDA là gì?

cuBLASCUDA Basic Linear Algebra Subroutines: Là thư viện được GPU tăng tốc của các phép toán phương trình đại số tuyến tính cơ bản. Sử dụng cuBLAS API, bạn có thể tăng tốc ứng dụng của bạn bằng cách triển khai các hoạt động tính toán cường độ cao vào một GPU hoặc scale-up và phân tải ra môi trường multi-GPU một cách hiệu quả.

____
Bài viết liên quan