RDMA

Remote Direct Memory Access là gì? Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa là gì? RDMA là gì?

Remote Direct Memory Access (RDMA) – Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa: Là một thuật ngữ được sử dụng trong CNTT để mô tả các hệ thống cho phép các máy tính được kết nối mạng với nhau gửi dữ liệu qua lại mà không ảnh hưởng đến hệ điều hành của một trong hai máy. Điều này cho phép triển khai các hệ thống mạng có throughput cao, độ trễ thấp, đặc biệt hữu ích trong các cụm máy tính song song quy mô lớn.

Chuyên gia CNTT nói về RDMA tức là nói về zero-copy networking, nơi dữ liệu được đọc trực tiếp từ bộ nhớ chính của máy tính gốc và được chèn vào bộ nhớ chính của một máy tính nối mạng khác. Các hoạt động này được sử dụng để cải thiện hiệu suất và duy trì truyền dữ liệu hiệu quả hơn. Đôi khi, chúng có thể tăng tốc độ truyền dữ liệu hoặc cho throughput cao hơn. Các nhà sản xuất thiết bị có thể đề cập đến RDMA như một tính năng của các component cho phép loại truyền dữ liệu kiểu này. Còn các chuyên gia IT có thể nói về cách mà các chiến lược như RDMA có thể giúp làm cho mạng cục bộ hoặc các loại mạng nhỏ khác nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Một số nhược điểm của RDMA có thể bao gồm việc cập nhật thông tin không nhất quán giữa các máy tính. Không có kỹ thuật gọi là “pinning”, các thành phần của hệ thống bộ nhớ có thể bị lỗi trong các thiết lập RDMA. Các kỹ thuật viên mạng ngày nay cần xem xét nhiều tùy chọn khác nhau để định tuyến (routing) các loại truyền dẫn dữ liệu ngày càng phức tạp hơn.