NVLink

NVLink là gì? Chuẩn giao tiếp NVLink là gì?

NVLink là một giao tiếp cự ly gần, đa làn với băng thông cao được phát triển bởi Nvidia. Không giống như PCI Express, một thiết bị có thể chứa nhiều kết nối NVLink và chúng sử dụng kết nối mạng dạng lưới (mesh network) để liên lạc thay vì cơ chế hub trung tâm. Giao thức được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2014 và sử dụng kết nối High-Speed Signaling (NVHS) độc quyền.

NVLink là một giao thức truyền dẫn được sử dụng để truyền dữ liệu và mã điều khiển trong các hệ thống xử lý giữa CPU và GPU, và/hoặc chỉ giữa các GPU với nhau. NVLink chỉ định kết nối point-to-point với tốc độ dữ liệu là 20Gbps và 25Gbps (v1.0 / v2.0) trên mỗi cặp riêng biệt. Tám cặp riêng biệt tạo thành một “sub-link” và hai “sub-link” khác, một liên kết cho mỗi hướng, tạo thành một “link” chính. Tổng tốc độ dữ liệu cho một sub-link là 25GB/s và tổng tốc độ dữ liệu cho một link là 50 GB/s. Mỗi GPU V100 hỗ trợ tối đa sáu liên kết. Do đó, mỗi GPU có khả năng hỗ trợ lên tới 300GB/s trong tổng băng thông hai chiều. Các sản phẩm NVLink được giới thiệu cho đến nay tập trung chủ yếu vào các ứng dụng hệ thống hiệu năng cao.

Ngoài cầu nối NVLink (NVLink Bridge), hiện tại nhiều hãng máy chủ đã cho ra mắt máy chủ với thiết kế SXM2 socket, cho phép cắm trực tiếp các module GPU dạng SXM2 giúp đạt hiệu quả trao đổi dữ liệu cao nhất của chuẩn NVLink, đồng thời tiết kiệm năng lượng và không gian cho hệ thống.

____
Bài viết liên quan