Field-programmable Gate Array

Field-programmable Gate Array là gì? Mảng phần tử logic có thể tái lập trình là gì? FPGA là gì?

Field-programmable Gate Array (FPGA) – Mảng phần tử logic có thể tái lập trình: Là một vi mạch tích hợp được thiết kế để có thể tái cấu hình bởi một khách hàng hoặc một đơn vị thiết kế sau khi nó đã được sản xuất – chính vì vậy nó được gọi là “programmable – có thể lập trình được”. Các FPGA chứa một mảng các khối logic có thể lập trình được và một hệ thống phân cấp kết nối có thể cấu hình lại cho phép các khối được “nối với nhau”, các cổng logic có thể liên kết với nhau theo các thiết lập tùy ý của nhà thiết kế ứng dụng.

Việc tái cấu hình FPGA được thực hiện thông qua ngôn ngữ mô tả phần cứng (hardware description language – HDL). Một FPGA có thể được lập trình lại để thực hiện các chức năng logic khác nhau, cho phép tạo ra các khối xử lý linh hoạt theo yêu cầu như được thực hiện trong phần mềm máy tính.

FPGA được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đòi hỏi xử lý hiệu suất cao, bao gồm phân tích xử lý hình ảnh, data mining, sản xuất thiết bị chuyên dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, y tế, tài chính, không gian, các thiết bị truyền dẫn và data center,…  Các nhà sản xuất FPGA nổi bật có Altera (được Intel mua lại vào năm 2015), Xilinx, Microsemi, Lattice Semi,…