Network-attached Storage

Network-attached Storage là gì? Thiết bị lưu trữ mạng là gì? NAS là gì?

Network-attached Storage (NAS) – Thiết bị lưu trữ kết nối mạng: Là một máy chủ hay thiết bị lưu trữ dữ liệu ở mức file-level, được kết nối với một mạng máy tính cung cấp khả năng truy cập dữ liệu cho một hoặc nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Thiết bị lưu trữ NAS phục vụ các file thông qua phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình của nó. Thông thường nó được sản xuất ở dạng một thiết bị máy tính (appliance) – một loại máy tính chuyên dụng. Các hệ thống NAS này là thiết bị được kết nối mạng, có chứa một hoặc nhiều ổ lưu trữ, và thường được sắp xếp thành các container lưu trữ logic, redundant hoặc RAID. Thiết bị NAS giúp giảm bớt gánh nặng phục vụ file trên mạng từ một máy chủ dành riêng. Nó thường cấp quyền truy cập vào các file bằng cách sử dụng các giao thức chia sẻ file trên mạng như NFS, SMB hoặc AFP.