Machine Learning

Machine Learning là gì? Học máy là gì?

Machine LearningHọc máy: Là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo sử dụng các kỹ thuật thống kê để cung cấp cho hệ thống máy tính khả năng “học tập” (cải thiện dần hiệu suất trên một tác vụ cụ thể) từ dữ liệu mà không được lập trình trước. Học máy cho phép máy tính xử lý các tình huống mới thông qua phân tích, tự rèn luyện, quan sát và trải nghiệm.

Học máy tạo điều kiện cho sự cải tiến liên tục của máy tính thông qua việc tiếp xúc với các tình huống mới, thử nghiệm và thích nghi, trong khi sử dụng các mẫu hình và nhận diện xu hướng cho các quyết định mà sau đó được cải thiện trong các tình huống tiếp theo (mặc dù chúng không giống nhau).