Internet SCSI – iSCSI

Internet Small Computer Systems Interface là gì? iSCSI là gì?

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) – Chuẩn giao tiếp máy tính qua Internet: Là chuẩn giao tiếp hoạt động trên giao thức TCP và cho phép các lệnh SCSI được gửi end-to-end qua mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) ) hoặc Internet. IBM đã phát triển và đưa ra iSCSI như một bản mẫu vào năm 1998, và trình bày bản dự thảo đầu tiên của chuẩn iSCSI cho IETF ( Internet Engineering Task Force) vào năm 2000. Giao thức đã được phê chuẩn vào năm 2003.

iSCSI hoạt động như thế nào?

iSCSI hoạt động bằng cách vận chuyển dữ liệu ở mức block-level giữa nơi gửi (iSCSI initiator) trên một máy chủ và một đích đến (iSCSI target) trên một thiết bị lưu trữ. Giao thức iSCSI đóng gói các lệnh SCSI và lắp ráp dữ liệu trong các gói cho lớp TCP/IP. Các gói được gửi qua mạng bằng kết nối point-to-point. Khi đến nơi, giao thức iSCSI ngắt kết nối các gói, tách các lệnh SCSI sao cho hệ điều hành (OS) sẽ thấy ổ lưu trữ như một thiết bị SCSI tại chỗ có thể được format như bình thường.

Ngày nay, iSCSI phổ biến trong các hệ thống Storage Area Network (SAN), nó cung cấp một kênh truyền dẫn tốc độ cao các giữa các thiết bị lưu trữ trong mạng. iSCSI có khả năng tương tự như kênh Fibre Channel, với ưu điểm là ít tốn chi phí hơn so với các thiết bị truyền dẫn quang và có thể hoạt động trên mạng IP có sẵn.